Poth.lk

0712588808

විෂයමාලා සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය

රු330

• නිපුණතා පාදක විෂයමාලාව
• විෂයමාලා සංකල්පය
• විෂයමාලා නිර්වචනය
• විෂයමාලාවේ දාර්ශනික හා සමාජ පසුබිම
• පුර්ණ විෂයමාලාව
• විෂයමාලා වෙනස් විම කෙරෙහි බලපාන සාධක
• විෂයමාලා කළමනාකරණය
• සැලසුම්කරණය- සංවිධානය- මෙහෙයවිම
• විෂයමාලා කළමනාකරණ අරමුණු
• විෂයමාලා උපදේශන නායකත්වය
• පාසල් විෂයමාලාව
• පාසල් විෂයමාලාව කළමනාකරණ ගැටලු
• විෂයමාලාව ඉගැන්වීමේ ක්‍රම-ඇගයීම
• විෂයමාලා සංවර්ධන ආකෘති
• ටයිලර් ආකෘතිය-විලර් ආකෘතිය
• විෂයමාලා සංවර්ධන ක්‍රම
• හර විෂයමාලාව- විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම
• ක්‍රියාකාරකම් පාදක විෂයමාලාව
• සමෝදානිත විෂයමාලාව
• විෂයමාලා-පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න

උපාලි චන්ද්‍රසිරි මුණසිංහ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විෂයමාලා සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop