පොත් කියෙව්වොත් වාසි රැසයි!

ඔබත් අලුත් පොතක් දුටු විට එය පෙරලා බලා පිටුවල සුවඳ විඳින්නට කැමැත්තක් දක්වයි නම් ඔබ පොත් වලට ආදරය කරන අයෙකි. නමුත් පොත් කියැවීමෙන් ලැබෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ගැන ඔබ තවමත් නොදන්නවා විය හැකියි. හැකි පමණින් පොතක් දෙකක් කියවීමට කාලය වෙන් කිරීමෙන් මේ ප්‍රතිලාභ ඔබටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මානසික රෝග අවදානම අඩු කරයි පොත් කියවීම මඟින් මනස …

පොත් කියෙව්වොත් වාසි රැසයි! Read More »