වික්ටෝරියා හෝල්ට් – සැබවින් ම ඇය කවුද?

මිලියන ගණන් වූ රසියකයන් අතර වික්ටෝරියා හෝල්ට්, පිලිෆා කාර් වැනි නාමයන් වැඩි වශයෙන් ජනාදරයට පත් වූවත්, ඇයගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය වන්නේ වෙනත් නමක්. ඇය විසින් රචිත ඓතිහාසික ප්‍රබන්ධ, ප්‍රේම වෘත්තාන්ත පිටපත් මිලියන දෙසීයකට අධික ප්‍රමාණයක් ලෝකය පුරා ම විසිරුණත් ඇයට අවශ්‍ය වන්නේ ලෝකයෙන් සැඟ ව ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා ම ඇය තමන්ගේ නිර්මාණ සඳහා එකිනෙකට වෙනස් …

වික්ටෝරියා හෝල්ට් – සැබවින් ම ඇය කවුද? Read More »